Dolar
6,7024  TL
Euro
7,2409  TL

Sipariş Modülü

Isı Cam
- Girilen siparişler stok koduna göre gruplandırılarak ve küçük cam ayrımı yapılarak listelenir.
- Küçük cam ayrımı ve fiyat artışı parametriktir.
- Şekilli cam fiyat artışı parametriktir.
- Karolaj çıtası sipariş modülünde tanımlanabilir.
- Etiket, sipariş formu, cam listesi, çıta listesi, atölye üretim formu, sipariş maliyet analiz raporları alınabilir.
- Sevk yerlerine göre yükleme listesi oluşturulur.

Düz Cam
- Cam üzerinde yapılacak işlemler sipariş esnasında girilebilir.
- Cam işlemleri ve formülleri ( U-Rodaj vs ) parametrik olarak oluşturulur.
- Sipariş sırasında cam ölçüleri yuvarlanarak işlem göür, yuvarlama öncesi ölçüler sistem üzerinde saklanır.

Fatura Entegrasyon
- Sipariş modülünden girilen siparişler sisteme irsaliye ya da fatura olarak aktarılır.
- İrsaliye ya da faturaya aktarılan sipariş satırlarının seçimi parametriktir.
- İstenirse sipariş stok koduna göre gruplandırılmış alt (küçük cam) ve üst alan olarak aktarılır.
- Sipariş modülünden siparişler irsaliye ya da fatura durumuna göre takip edilir.

Isı Cam Entegrasyon
- Faturası kesilmiş siparişlerin garanti belgeleri sistemden yazdırılır ve JPEG görüntüleri otomatik olarak oluşturulur.
- Ay sonlarında hazırlanması gereken Excel listesi sistem tarafından otomatik oluşturulur.
- Aylık üretiminizi adet ve metrekare olarak müşteri bazında izleyebilirsiniz.

Raporlar
- Tarih, müşteri, cam sipariş ve proses bazında sorgulamaların yapıldığı ve raporlandığı modüldür. Programda oluşan verilerin dinamik olarak sorgulandığı ve sonuçların Excel e transfer edileceği bir rapor modülü bulunmaktadır.

Optimizasyon Entegrasyon
- Sipariş modülüne girilen siparişlerin otomatik olarak optimizasyon programına aktarımını sağlar.
- Siparişler optimizasyon programının havuzuna transfer edilir, böylece siparişlerin tekrar optimizasyon programına girilmesi engellenir.

Üretim Planlama ve İzleme
- Cam işletmelerinde malzeme ihtiyaç planlaması, reçete takibi ve iş emrine bağlı üretim ile maliyet muhasebesi uygulamasının ana nedeni ürün reçetelerinin sipariş bazında değişiklik göstermesidir.
- Üretim entegrasyonu tanımlanacak ana reçete üzerinden sipariş modülünden gelen sipariş bilgilerine göre reçeteyi revize ederek üretim entegrasyonunun yapılmasını sağlar.
- Bu sayede cam işletmeleri malzeme ihtiyaç planlaması, reçete takibi ve iş emrine bağlı üretim ile maliyet muhasebesi uygulamalarından faydalanabilirler.
- Sipariş bazında iş emirleri oluşturulur.
- Üretim aşamalarında iş emirleri kapatılarak üretim sonu kayıtları yapılır.

Anlık Üretim Takip
• İşletme içerisindeki anlık üretim ve üretim takibinin yapılmasını sağlar.
• Mamul bazında rotalar tanımlanabilir.
• Üretime giren siparişler rota değişimlerinde kayıt altına alınır. Herhangi bir siparişin üretim esnasında , 

Kırık ve Fire Stok Takibi
• Üretim sonucunda oluşan  fire camların ayrı bir dinamik depo lokasyonunda takip edilmesi ve üretim esnasında oluşmuş  olan kırık camların kayıt altında alınması sağlanacaktır.

Web Arayüz Bağlantısı
• Web sayfası üzerinden müşterilerin sipariş durumlarını izlemelerini sağlayan modüldür.

Teçhizat Takip
• Cam taşıma ayaklarının takibi için kullanılır.
• İşletmede bulunan cam taşıma ayaklarını takip eder.
• Teslimi geciken cam taşıma ayaklarını raporlar.
• Cam taşıma ayaklarının müşteri dağılımlarını gösterir.
• Cam taşıma ayaklarının teslim alma ve teslim verme çıktılarını düzenler.


desgined by Mert Bigisayar © 2013